lỗi e1 trên máy giặt sanyo

  • Lỗi e1 máy giặt Sanyo

    Máy giặt Sanyo của gia đình bạn đang hoạt động bình thường, bỗng nhiên một ngày nó “đình công” với lỗi E1 hiện trên màn hình hiển thị. Không thèm hoạt động trong khi quần áo ngày nào cũng cần giặt. Vấn đề đặt ra là cần sửa lỗi E1 máy giặt Sanyo này nhanh […]