sửa điều hòa không mát

  • Sửa điều hòa không mát tại Hà Nội

    Với mỗi gia đình tại Hà Nội thì việc sử dụng điều hòa chỉ để làm mát vào mùa Hè vì thời tiết tại thủ đô vào mùa này nhiệt độ rất cao. Tuy nhiên, khi chiếc điều hòa không mát thì làm ảnh hưởng rất lớn đến nhu cầu sinh hoạt. Dịch vụ sửa […]